Gör en service- eller felanmälan
FastPartners årstämma 2015 äger rum torsdagen den 23 april 2015 kl 16:00 på Summit - Konferens, T-house, Engelbrektsgatan 1, Stockholm.

Välkommen till FastPartner

Vi äger, förvaltar & utvecklar
kommersiella fastigheter

+/-

Dagens aktiekurs

118.25 SEK

100%

engagemang

303

2013

222

2012

188

2011

Förvaltningsresultat (mkr).

Nuvarande projekt

Vi gör verklighet av våra hyresgästers visioner

Läs mer om projeketet»